Kỷ luật các cán bộ ở Bình Chánh liên quan đến vụ việc xây nhà lụi

Sa thải một cán bộ không chuyên trách, bãi nhiệm một trưởng ấp và khiển trách một phó chủ tịch ở xã Vĩnh Lộc A…

Ngày 20-4, UBND huyện Bình Chánh đã có văn bản gửi Pháp Luật TP.HCM thông tin về xử lý công trình vi phạm và trách nhiệm cá nhân liên quan đến tình trạng xây nhà không phép trên địa bàn hai xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B theo thẩm quyền của huyện.

Về các công trình vi phạm theo phản ánh của Pháp Luật TP.HCM tại hai xã Vĩnh Lộc A, B đều đã được chính quyền hai xã này xử lý theo quy định.

Đồng thời, huyện Bình Chánh cũng đã lập hội đồng kỷ luật xử lý các cá nhân là cán bộ, công chức có liên quan đến tình trạng xây nhà không phép mà Pháp Luật TP.HCM phản ánh.

Cụ thể, tại xã Vĩnh Lộc A, phê bình rút kinh nghiệm đối với chủ tịch, khiển trách đối với phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A và buộc thôi việc một công chức. Xã Vĩnh Lộc A cũng đã tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền với hình thức phê bình rút kinh nghiệm đối với hai cán bộ không chuyên trách (được phân công cùng với công chức địa chính xây dựng). Kỷ luật sa thải đối với một cán bộ không chuyên trách (được phân công cùng với công chức địa chính xây dựng).

1
Công trình xây dựng không phép tại xã Vĩnh Lộc A hiện đã được tháo dỡ. Ảnh: Việt Hoa

Huyện Bình Chánh cũng phê bình rút kinh nghiệm đối với trưởng ấp 4 và trưởng ấp 4A, riêng trưởng ấp 5A bị bãi nhiệm.

Tại xã Vĩnh Lộc B, chủ tịch xã bị kiểm điểm rút kinh nghiệm, còn phó chủ tịch xã bị phê bình rút kinh nghiệm. Cùng với đó, hai công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường nhận hình thức kỷ luật khiển trách, phê bình rút kinh nghiệm đối với hai công chức trật tự đô thị.

Xã Vĩnh Lộc B đã tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xem xét kỷ luật đối với 14 cá nhân. Cụ thể, phê bình rút kinh nghiệm hai trưởng ấp, ba cán bộ kinh tế, hai công chức địa chính, rút kinh nghiệm đối với ba cán bộ kinh tế, bốn cán bộ trật tự đô thị xã.

Trong văn bản, huyện Bình Chánh nêu: Pháp Luật TP.HCM trong các số ra liên tiếp trong tháng 3-2019 (từ ngày 8 đến trung tuần tháng 3) và hai số ra liên tiếp vào các ngày 1 và 2-4 phản ánh việc xây dựng nhà ở không phép trên đất nông nghiệp tại địa bàn hai xã Vĩnh Lộc A và B, huyện đã quyết liệt chỉ đạo (30 văn bản chỉ đạo), giao UBND các xã kiểm tra và xử lý nghiêm… “Huyện tiếp thu, ghi nhận và cám ơn báo đã phản ánh, hỗ trợ cho huyện Bình Chánh trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn…” – văn bản nêu.

Nguồn: cafeland.vn

Xem thêm:

Xử lý công trình chuyển đổi công năng sai quy định ở Đà Nẵng

Bài viết liên quan

    0898536051
    0798633934
    Facebook Chat FB