Bình Thuận: Sai phạm về quản lý, sử dụng đất xảy ra nhiều

Mới đây, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã chỉ ra việc quản lý và sử dụng đất của tỉnh Bình Thuận và một số doanh nghiệp tại đây còn tồn tại, hạn chế, làm ảnh hưởng đến tính hiệu lực, hiệu quả của việc sử dụng đất.
Hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng đất tại Bình Thuận

Một số đơn vị không thực hiện được nghĩa vụ tài chính do địa phương làm chậm trình tự, thủ tục xác định nghĩa vụ với ngân sách nhà nước gây lãng phí lớn nguồn tài nguyên đất và huy động nguồn thu cho ngân sách địa phương không kịp thời.

Kết quả kiểm toán cho thấy, Công ty Du lịch Bình Thuận trước khi chuyển sang công ty cổ phần đã được UBND tỉnh xác định giá trị lợi thế về địa lý để xác định giá trị doanh nghiệp của 4 khu đất.

UBND tỉnh Bình Thuận đã thuê công ty thẩm định giá để xác định giá trị doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa, tuy nhiên còn xác định thiếu giá trị lợi thế về vị trí địa lý của khu đất cơ sở giặt ủi tại xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết với diện tích 2.780 m2 dẫn đến khả năng xác định không đúng giá trị doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa.

KTNN cũng chỉ ra, việc thu hồi, giao đất thuộc quỹ đất nông nghiệp 5% để xây dựng Nhà ở xã hội cũng chưa phù hợp quy định.

Cụ thể, Công ty CP xây dựng và kinh doanh nhà Bình Thuận được UBND tỉnh Bình Thuận giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án Nhà ở xã hội với diện tích 3.773,5 m2, trong đó 1.816,6 m2 đất thuộc quỹ đất 5% do UBND phường Phú Tài quản lý nhưng UBND tỉnh giao cho công ty để xây dựng dự án Nhà ở xã hội là không đúng quy định tại Khoản 2 Điều 132 Luật Đất đai năm 2013 quy định, báo cáo nêu rõ.

Năm 2017, Công ty CP Muối Vĩnh Hảo được UBND tỉnh Bình Thuận quyết định gia hạn thời gian thuê đất là 50 năm theo quy định, tuy nhiên sau khi được gia hạn thì Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) không xác lập và luân chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế để xác định đơn giá thuê đất, tiền thuê đất gây ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước.

1

Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận cũng chưa xác lập hồ sơ giao đất đối với các diện tích công ty TNHH MTV Công trình giao thông Bình Thuận quản lý và sử dụng giai đoạn 2010-2014 để xác định tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cũng chưa hướng dẫn cho Công ty CP du lịch Núi Tà Cú rà soát hiện trạng quỹ đất do công ty đang quản lý sử dụng, không kiểm tra thực tế và và trình UBND Tỉnh quyết định xử lý dẫn đến tình trạng đơn vị quản lý sử dụng và tên pháp nhân tại quyết định thuê đất và hợp đồng thuê đất khác nhau, đồng thời ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

Qua kiểm tra, KTNN kiến nghị UBND tỉnh Bình Thuận nên rà soát, xem xét việc áp dụng hệ số K hàng năm trên địa bàn tỉnh. Và xem xét việc ban hành mức tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất một năm theo từng khu vực đất đô thị.

Ngoài ra, KTNN còn đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán phải được kiểm tra, đối chiếu thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo, kiến nghị của KTNN tại báo cáo kiểm toán này và thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết; báo cáo kết quả thực hiện về KTNN khu vực VIII trước ngày 30/6/2019.

Nguồn: cafeland.vn

Xem thêm:

Đất nền Quảng Ninh thu hút nhiều “ông lớn” bất động sản

Bài viết liên quan

    0898536051
    0798633934
    Facebook Chat FB